Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง

Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

7.4

View:

0

ดูซีรี่ย์ออนไลน์ Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง หัวหน้าหน่วยดับเพลิง #ซงเยี่ยน และ แพทย์ฉุกเฉิน #สวี่ชิ่น นำแสดงโดย #หวังฉู่หรัน ที่กลับมาพบกันเมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี เนื่องจากในวัยเด็กครอบครัวของทั้งคู่เกิดความขัดแย้งกัน หลังจากได้ทำงานร่วมกันและผ่านประสบการณ์เฉียดตายซึ่งต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันทำให้ทั้งคู่กลับมารักกัน เพียงแต่อุปสรรคความรักของทั้งสองจะฝ่าฟันได้มั้ย

Episode List
Season 1

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 1

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 2

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 3

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 4

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 5

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 6

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 7

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 8

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 9

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 10

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 11

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 12

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 13

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 14

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 15

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 16

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 17

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 18

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 19

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 20

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 21

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 22

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 23

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 24

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 25

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 26

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 27

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 28

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 29

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 30

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 31

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 32

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 33

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 34

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 35

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 36

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 37

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 38

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 39

Fireworks of My Heart กู้ภัยรัก นักดับเพลิง EP 40