Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย

Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

6.7

View:

0

ดูซีรี่ย์ออนไลน์ Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย (2022) ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน เรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบนเครื่องบิน โดยเป็นการติดตามนักบินการบินพลเรือนผู้มุ่งมั่นในการทำงานกับกัปตันผู้เย็นชา “กู้หนานถิง”(รับบทโดย หวังข่าย )และเข้มงวดของ “เฉิงเซียว”(รับบทโดย ถานซงอวิ้น)เพราะบุคลิกขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม หลังจากประสบกับเหตุการณ์การบินที่เสี่ยงและอันตรายถึงชีวิตด้วยกันหลายครั้ง พวกเขาก็เติบโตไปด้วยกันและรักกันในที่สุด

Tags:
Episode List
seasons 1

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 1

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 2

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 3

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 4

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 5

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 6

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 7

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 8

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 9

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 10

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 11

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 12

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 13

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 14

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 15

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 16

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 17

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 18

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 19

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 20

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 21

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 22

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 23

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 24

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 25

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 26

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 27

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 28

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 29

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 30

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 31

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 32

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 33

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 34

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 35

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 36

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 37

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 38

Flight To You ฝากรักไว้ที่ปลายฝัน ซับไทย EP 39