New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย

Type:
Status:
Years:
Category:
Rating:

5.9

View:

1

ดูซีรี่ย์ออนไลน์  New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย เพราะการคัดเลือกแต่งงาน หญิงสาวจากทั่วทุกมุมโลกจึงมารวมตัวกันที่ซินชวน อิ่นเจิงหกนายน้อยแห่งซินชวนผู้น้ำนิ่งไหลลึก ได้มีความผูกพันโดยบังเอิญกับหลี่เวยที่ต้องการเพียงถูดคัดออกและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่บ้านเกิดของเธอ ทั้งสองได้เริ่มต้นชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ มากมายแต่เติมเต็มซึ่งกันและกัน และด้วยการที่อิ่นเจิงต้องเข้ารับตำแหน่งในวัง ทำให้ทั้งสองมีรสนิยมและหัวใจที่คล้ายคลึงกันทีละน้อย ทั้งยังได้ใช้เวลาร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกับพี่น้องคนอื่นๆ ที่มีนิสัยและโชคชะตาต่างกัน พวกเขาร่วมกันเขียนชีวิตประจำวันอันอบอุ่นของครอบครัวซินชวน

Tags:
Episode List
seasons 1

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 1

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 2

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 3

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 4

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 5

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 6

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 7

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 8

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 9

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 10

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 11

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 12

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 13

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 14

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 15

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 16

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 17

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 18

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 19

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 20

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 21

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 22

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 23

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 24

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 25

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 26

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 27

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 28

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 29

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 30

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 31

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 32

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 33

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 34

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 35

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 36

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 37

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 38

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 39

New Life Begins ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น ซับไทย EP 40